Informatie voedselhulp

Voedselhulp, voor u of iemand die u kent?


Onze voedselbank helpt wekelijks een groot aantal gezinnen in onze regio aan een voedselpakket met een waarde van € 40,- tot € 50 ,-.

De voedselpakketten zijn bedoeld als overbruggingshulp voor mensen die door bijzondere omstandigheden na aftrek van vaste kosten als huisvesting, energie, verzekering, te weinig geld overhouden om voldoende en gezond eten te kopen.


Misschien kunt ook u van ons voedselhulp krijgen of kent u iemand die het nodig heeft.


Als een huishouden om welke reden dan ook geld tekort komt om gezond en voldoende voedsel te kopen, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen:

Boxtel en Haaren: intake@voedselbankboxtel.nl of 0621421753

Sint-Oedenrode: intakesint-oedenrode@voedselbankboxtel.nl of 0615436853

Sint-Michielsgestel: intakegestel@voedselbankboxtel.nl of 0630730765


Doordat de voedselbanken steeds meer voedsel ontvangen, kunnen wij méér mensen  voedselhulp bieden. Wij beseffen dat het niet makkelijk is om deze hulp te vragen. Wees er daarom van overtuigd dat wij uw informatie uiterst zorgvuldig zullen behandelen. Als blijkt dat niet aan de criteria wordt voldaan, wordt de persoonlijke informatie vernietigd.


In onze gemeentes zijn veel organisaties betrokken bij armoedebeleid. Daarbij te denken aan het loket Wegwijs, ContourdeTwern, Vincentius verenigingen, Lumens werkt, maar ook woningcorporaties, huisartsen, scholen etc. De voedselbank zorgt ervoor dat zij allemaal op de hoogte zijn van de criteria en de gang van zaken. Ook met hen kunt u mogelijke hulp door de voedselbank bespreken.


Wie komt in aanmerking voor voedselhulp?

Jaarlijks bepaalt Voedselbanken Nederland het bedrag dat een huishouden nodig heeft voor noodzakelijk levensonderhoud. Uitgaande van een netto maandinkomen worden noodzakelijke kosten zoals huisvesting, energie, verzekering, aflossing schulden, communicatie e.d. in mindering gebracht. Als dan niet meer overblijft dan € 135 + € 90 per persoon (volwassene of kind) wordt voedselhulp aangeboden. Dit betekent bijvoorbeeld dat een éénouder gezin met 1 kind dat niet meer dan € 315,- te besteden heeft voor voedsel, kleding, reizen, school etc. in aanmerking komt. Met twee kinderen is dat € 405,- enzovoort.


Het is niet eenvoudig om de berekening uit te voeren. Daarom raden we aan in geval van twijfel altijd contact met ons op te nemen via bovenvermelde intakeadressen of telefoonnummers.

Nadat iemand zich voor voedselhulp heeft aangemeld worden de financiële gegevens beoordeeld en bepaald of de cliënt voor een periode van maximaal drie jaar hulp krijgt. Gedurende die periode wordt per halfjaar de persoonlijke situatie besproken en ook zonodig contact gelegd met andere hulpverleners om de client weer zo snel mogelijk zelfvoorzienend te krijgen.


Eventuele klachten over de uitvoering van de regeling kunnen aan het bestuur gemeld worden via info@voedselbankboxtel.nl.