Organisatie
 

Organisatie


Oorsprong

De voedselbank is opgericht op 21 juni 2006 op initiatief van enkele Boxtelaren. In eerste instantie gehuisvest in een winkelpand aan de Baanderherenweg, later verhuisd naar winkelcentrum Oosterhof in een leegstaand pand van de voormalige kleuterschool. Vanaf 2010 op het adres Ronduutje 11 en sinds september 2017 op Achterberghstraat 18A te Boxtel.

In latere jaren is er een uitdeelpunt in Sint-Oedenrode en Biezenmortel ( gemeente Haaren) bijgekomen. Heel recent

( januari 2016) wordt ook aan de clienten uit de gemeente Sint- Michielsgestel in Den Dungen voedsel uitgereikt.


Doelgroep

Het werkterrein van de voedselbank bestrijkt de gemeentes Boxtel, Sint-Oedenrode, Haaren en Sint- Michielsgestel. In iedere gemeente is een uitdeelpunt waar tenminste 1x per week aan de cliënten die aan de landelijk vastgestelde criteria voldoen, voedsel wordt uitgereikt.


Uitvoering

De belangrijkste werkzaamheden bestaan uit de selectie van cliënten (intake), verwerving van voedsel, zorgen voor voedselveiligheid, samenstellen van voedselpakketten en het uitreiken van het voedsel op de distributiepunten.

Voor al dat werk zijn teams gevormd onder leiding van een coördinator.


Bestuur

De rechtsvorm is een stichting met een bestuur bestaande uit:


Arjen Witteveen                    voorzitter                   voorzitter@voedselbankboxtel.nl
Jan Geerts                            penningmeester        penningmeester@voedselbankboxtel.nl
Jan Balk                                secretaris                  secretaris@voedselbankboxtel.nl

                                     

Telefoon: 06-51466660André van de Warenburg      lid                              stoedenrode@voedselbankboxtel.nlAlbert Swinkels                     lid                              stmichielsgestel@voedselbankboxtel.nl
Samenwerking


Voedselhulp aan arme mensen is een belangrijk onderdeel van armoedebestrijding. Op dat vlak zijn er gelukkig veel meer organisaties die zich daarmee bezig houden. Met hen onderhouden wij goede contacten zoals met Vincentius, Ommekaar (Sint-Oedenrode), maatschappelijke instellingen ( ContourdeTwern, Juvans, Lumens), schuldhulpverlening, Voedseltuin Boxtel, Landpark Assisië, Stichting Leergeld, Jarige Job etc.

In de cluster Oost- Brabant wordt nauw samengewerkt met de voedselbanken in Veghel, Oss en land van Cuijk. Iedere donderdagochtend worden op een centrale plaats overschotten en tekorten van deze vier voedselbanken met elkaar uitgewisseld.

Voedselstromen afkomstig van landelijke leveranciers en overschotten van clusters worden herverdeeld via het Distributiecentrum voor Brabant Zeeland in Tilburg. Dit distributiecentrum wordt aangestuurd door een regionale stichting waarin via de clusters alle voedselbanken zijn vertegenwoordigd.