Huisregels ophalen pakket

1.Bij het verstrekken van onjuiste gegevens over inkomsten en uitgaven, zijn wij genoodzaakt de voedselverstrekking onmiddellijk te stoppen.


2.In geval van verslaving aan alcohol, drugs en/of gokken zullen wij niet overgaan tot voedselverstrekking c.q. de verstrekking onmiddellijk stop zetten. Terugkeer is mogelijk na 3 maanden, echter alleen met een schriftelijke verklaring van een arts of behandelaar.


3.Het afhalen van voedselpakketten onder invloed van alcohol en/of drugs is niet toegestaan. U dient dan de Voedselbank, zonder voedselpakket, te verlaten en verdere voedselverstrekking wordt stopgezet. Het gebruik van een mondkapje is verplicht. Zonder mondkapje wordt geen voedsel verstrekt.


4.Verbaal en/of fysiek geweld ten opzichte van medewerkers/cliënten leidt tot onmiddellijke stopzetting van de voedselverstrekking.


5.Ieder halfjaar vindt en herkontrole plaats. U wordt hiervoor schriftelijk uitgenodigd. Deelname hieraan is verplicht. Indien men niet verschijnt op de afspraak wordt de voedselverstrekking stopgezet.


6.Tussentijdse wijzigingen met betrekking tot uw inkomsten en uitgaven dient u meteen door te geven.


7.De pakketten worden wekelijks uitgedeeld. Voor vlees/kip/vis en diepvriesproducten is een koeltas noodzakelijk.


8.U bent verplicht om bij het afhalen uw legitimatiebewijs te laten zien. Als u niet in staat bent om zelf uw pakket af te halen, dient u dit telefonisch (zie website voor tel.nummers)  door te geven. Wij zullen dan het pakket meegeven aan een door u aangewezen persoon. Deze persoon moet dan uw legitimatiebewijs meebrengen.


9.Indien u niet de mogelijkheid hebt uw pakket af te halen, dan dient u dit uiterlijk (zie website) telefonisch door te geven aan de Voedselbank (zie website voor tel.nummers).


10.Als u niet tijdig reageert en zonder bericht uw voedselpakket niet ophaalt, wordt de voedselverstrekking voor de daaropvolgende week stopgezet. Bij herhaling volgt uitsluiting als cliënt.


11.Maximale duur voedselverstrekking is 3 jaar. Het streven moet zijn zo snel mogelijk uit deze noodsituatie te komen.


12.Van cliënten wordt verwacht dat zij waar mogelijk een bijdrage leveren aan de activiteiten van de voedselbank. Daarbij met name te denken aan meewerken aan de voedselproductie bij kwekers e.d. en onderhoud aan gebouw en omgeving. Zo helpt u ons, maar ook uzelf om samen met anderen weer nuttig werk te kunnen doen.


13.Verkoop van ontvangen artikelen is ten strengste verboden. Mocht verkoop worden vastgesteld volgt uitsluiting als cliënt. Een teveel aan goederen laat u achter op de voedselbank.