CliëntenDe Voedselbank heeft cliënten uit Boxtel, Lennisheuvel, Liempde, Esch, Sint-Michielsgestel, Berlicum,        Den Dungen, Gemonde en

Sint-OedenrodeDe Voedselbank Boxtel en omgeving heeft drie uitdeellocaties:

Boxtel: Achterberghstraat  18A


Den Dungen:

de Litserborg, Litserstraat 2


Sint-Oedenrode:

Laan ten Bogaerde 5


Clienten


De voedselpakketten zijn bedoeld als overbruggingshulp voor mensen die door bijzondere omstandigheden na aftrek van vaste kosten als huisvesting en energie, te weinig geld overhouden om eten te kopen.


Om vast te stellen of iemand voor een voedselpakket in aanmerking komt wordt een afspraak gemaakt met één van onze intaketeams in de gemeente waar de cliënt woont. Gevraagd wordt de benodigde financiële gegevens mee te nemen.

En als dan blijkt dat aan de criteria wordt voldaan, dan gaat een traject van maximaal 3 jaar van start. Gedurende die periode wordt éénmaal per week in de eigen gemeente een pakket uitgereikt. Afhankelijk van de gezinsgrootte klein of groot.


Intake/ hercontrole


Denkt u in aanmerking te komen voor een voedselpakket;

Boxtel bel 06 21 42 17 53 of mail intake@voedselbankboxtel.nl,

Sint- Michielsgestel bel 06 266 581 67 of mail:

intakegestel@voedselbankboxtel.nl

Sint-Oedenrode bel 06 15 43 68 53 of mail:

intakesint-oedenrode@voedselbankboxtel.nl 

U krijgt dan contact met een lid van het intaketeam, waarmee een afspraak wordt gemaakt om uw financiële positie te bespreken.

U hoort dan ook welke informatie u mee moet brengen.

Direct na het intakegesprek krijgt de cliënt te horen of deze voor een voedselpakket in aanmerking komt. De afspraken staan in het reglement dat moet worden ondertekend en waarvan de cliënt één exemplaar mee krijgt.


Indien uw financiële situatie dusdanig is verbeterd dat u niet meer aan de normen voor voedselhulp voldoet dan wordt u dringend verzocht zich te melden bij het intaketeam. Daarenboven vindt per halfjaar een hercontrôle plaats.

Cliënten ontvangen daarvoor een uitnodiging. 


Verstrekking voedselpakketten


Gemeente Boxtel: dinsdagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur 

                                donderdagmiddag van 16.00 uur tot 18.00 uur

                                vrijdagmiddag van 16.00 uur tot 18.00 uur


Cliënten in Boxtel die verhinderd zijn, worden dringend verzocht dit uiterlijk 1 dag voor uitreiking vóór 10.00 uur te melden op: 06 19 48 58 40.

_________________________________________________________________


Gemeente Sint-Michielsgestel: Den Dungen woensdag van 16.00 uur tot 17.15 uur en donderdag van 15.15 uur tot 16.30 uur


Cliënten in Sint-Michielsgestel die verhinderd zijn worden dringend verzocht dit uiterlijk 1 dag voor uitreiking vóór 09.00 uur te melden op: 06 266 581 67

_________________________________________________________________


Gemeente Sint-Oedenrode: donderdagmiddag van 16.30 uur tot 17.30 uur


Cliënten in Sint-Oedenrode die verhinderd zijn, worden dringend verzocht dit uiterlijk 1 dag voor uitreiking vóór 10.00 uur te melden op: 06 30 87 23 79.


Voedselveiligheid


Anders dan een normale winkel is de voedselbank afhankelijk van wat zij krijgt.

Van bedrijven en supermarkten.

Meestal zijn dat kort houdbare producten waar zowel door de cliënt als de voedselbank zorgvuldig mee moet worden omgegaan.

Voedselveiligheid staat daarom bij de voedselbanken hoog in het vaandel.

Procedures worden nauwlettend gevolgd en er vindt op onregelmatige tijden controle plaats door een certificeringsbureau.

Ook de inrichting van de voedselbank met koel en vriesruimtes is daarop afgestemd.

Met de NVWA( Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) zijn strikte afspraken gemaakt over de toegestane THT (te houden tot) data op de producten die wij verstrekken.

Dat biedt ruimte om langer houdbare producten tot na de THT datum te kunnen uitdelen.

Zo kunnen koekjes na de THT datum misschien wat minder knapperig zijn maar toch nog heel goed eetbaar.

Ook vers vlees kan na invriezen langer bewaard blijven mits direct na ontdooien genuttigd.

Voor meer informatie.


U staat er als cliënt niet alleen voor


Gelukkig leven we in een land waar armoedebestrijding veel aandacht krijgt. Vanuit de overheid maar zeker ook door tal van vrijwilligersorganisaties. De voedselbank is daarin slechts één partij. Maar er is veel meer.

Op financieel vlak met schuldhulpverlening, voor jarige kinderen, voor leermiddelen, kledingbanken e.d. Omdat de intaketeams wekelijks contact hebben met de cliënten kunnen zij hen ook van advies dienen en doorverwijzen naar andere hulpverleners.

En ieder halfjaar wordt met cliënten een evaluatiegesprek gevoerd en daar komt zeker de vraag aan de orde, hoe zo snel mogelijk de voedselhulp gestaakt kan worden als de situatie voor de cliënt ingrijpend verbeterd is.

In onze gemeentes zijn veel organisaties betrokken bij armoedebeleid. Daarbij te denken aan het loket Wegwijs, ContourdeTwern, Vincentius verenigingen, Lumens werkt, maar ook woningcorporaties, huisartsen, scholen etc. De voedselbank zorgt ervoor dat zij allemaal op de hoogte zijn van de criteria en de gang van zaken. Ook met hen kunt u mogelijke hulp door de voedselbank bespreken.