Voedselveiligheid

Klanten van een voedselbank moeten erop kunnen vertrouwen dat de veiligheid van het voedsel dat zij krijgen aangeboden gewaarborgd is.

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) heeft speciaal voor de voedselbanken in Nederland een document opgesteld, het Infoblad 76, met richtlijnen waaraan men moest voldoen om veilig met voedsel te kunnen /

mogen werken. En per productgroep wordt aangegeven of en hoelang de THT (ten minste houdbaar tot) datum maximaal mag worden overschreden.

Voedselbanken werken met een Handboek Voedselveiligheid dat gebaseerd is op de CBL Hygiëne Code. In dit Handboek staat beschreven wat een voedselbank moet doen en laten om er zeker van te zijn dat er aantoonbaar voedselveilig gewerkt wordt. Inspecteurs van de Houwers Groep of van Sensz B.V. , beide onafhankelijke commerciële inspectiebedrijven werkzaam op het gebied van voedselveiligheid, hebben de afgelopen jaren de voedselbanken geïnspecteerd.

Bij de laatste controle boekte de Voedselbank Boxtel e.o. een maximale score van 100 punten.

Voor de gehele Voedselbank is een voedselveiligheidsteam gevormd dat er voor zorgt dat niet alleen in Boxtel maar ook bij de andere distrubutiepunten en bij het vervoer de veiligheid van het voedsel wordt bewaakt.