Financiers

Financiers


Voedselhulp in Nederland zou eigenlijk niet nodig moeten zijn.


Maar dat is het – helaas – wel!


Wij als voedselbank doen dat tegen zo laag mogelijke kosten en waken ervoor dat er geen misbruik van wordt gemaakt.

We kunnen dit alleen maar doen met behulp van bedrijven, gemeenten, instellingen en particulieren die ons een goed hart toedragen. De gemeenten Boxtel, Sint- Michielsgestel en Sint-Oedenrode helpen ons uitstekend met subsidies en faciliteiten zoals huisvesting.

 

Ondanks de kosteloze ondersteuning van vrijwilligers, bedrijven en instellingen, blijft geld een punt van zorg. Onderhoud en reservering voor onze koel- en vriesapparatuur en transport vormen de grootste kostenpost.

Ook na aftrek van gemeentesubsidies komen we per jaar ongeveer € 20.000,00 tekort. Een bedrag dat we met bijdragen van bedrijven, particulieren, instellingen en uit acties bij elkaar moeten krijgen. Iedereen - particulieren, instellingen, serviceclubs, bedrijven e.d. - die onze voedselbank een warm hart toedragen willen we daarom vragen ons financieel te ondersteunen door een bedrag over te maken op NL34RABO0122.7481.90.

Voor meer informatie penningmeester@voedselbankboxtel.nl. Trouwens, wij zijn een ANBI-erkende stichting. Sponsorbijdragen kunnen dus eventueel fiscaal worden verrekend.