Functie-profielen Voedselbank Boxtel e.o.

Functieprofielen Voedselbank Boxtel e.oCoördinatoren

 

 • Zijn verbindingsschakel tussen uitvoerenden en bestuur
 • Geven leiding aan uitvoerenden per taakveld

 

Navolgende coördinatoren worden onderscheiden:

 

Schoonmaak                                    

Vervoer en opslag:

Samenstellen pakketten Boxtel


Uitdelen pakketten

 • Boxtel:                                  
 • Sint-Michielsgestel:   
 • Sint-Oedenrode:       


Intake

 • Boxtel:                                  
 • Sint-Michielsgestel:   
 • Sint-Oedenrode:


Voedselveiligheid

 • Boxtel:                                  
 • Sint-Michielsgestel:   
 • Sint-Oedenrode:  

 

 

Profiel

 

 • Is sociaal vaardig, accuraat en representatief voor de functie
 • Gaat zorgvuldig met vertrouwelijke gegevens om
 • Kan zelfstandig en in teamverband werken
 • Kan communiceren in de Nederlandse taal
 • Is gemotiveerd de benodigde tijd te investeren in de werkzaamheden
 • Kan en wil het eigen handelen bespreekbaar maken
 • Kan een standpunt innemen, deze beargumenteren en verdedigen
 • Kan beleid vertalen naar concrete acties
 • Kan contacten leggen en onderhouden
 • Is in staat draagvlak te creëren
 • Zal tijdig signaleren wanneer hulp van derden nodig is

 

 

Uitvoerenden op lokatie

 

Taken

 

Uitvoerenden kunnen door de interne coördinator ingezet worden voor één of meer van navolgende taken:

 

 • Verstrekking van voedselpakketten volgens de vastgestelde procedure
 • Snijden van brood
 • Omverpakken levensmiddelen
 • Vlees uitsorteren
 • Inpakken voedselpakketten
 • Schoonmaken lokatie
 • Opruimwerkzaamheden

 

Profiel

 

 • Kan goed werken in een team
 • Vindt hygiëne belangrijk en handelt ernaar
 • Heeft oog voor veilig werken
 • Maakt tempo
 • Voldoet aan benodigde fysieke eisen
 • Kan communiceren in de Nederlandse taal
 • Gaat zorgvuldig met vertrouwelijke gegevens van cliënten en leveranciers om

 

 

 

Uitvoerenden vervoer (chauffeur en/of bijrijder)


Taken

 

De  uitvoerende vervoer:

 

 • Heeft contact met leveranciers over aankomsttijden
 • Verzorgt de belading transporter bij leverancier
 • Informeert naar mogelijke toekomstige leveranties
 • Is mede verantwoordelijk voor het vervoer van en naar Boxtel of andere bestemmingen
 • Verzorgt mede het uitladen van het voertuig

 

Profiel

 

 • Beschikt over de benodigde rijvaardigheid en papieren
 • Kan goed werken in een team
 • Vindt hygiëne belangrijk en handelt ernaar
 • Heeft oog voor veilig werken
 • Maakt tempo
 • Voldoet aan benodigde fysieke eisen
 • Kan communiceren in de Nederlandse taal
 • Is ambassadeur van de Voedselbank
 • Gaat zorgvuldig met vertrouwelijke gegevens van cliënten en leveranciers om