Integriteit en vertrouwenspersoon

IntegriteitscodeWij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. Als gezamenlijke voedselbanken in Nederland hebben wij daarom een aantal regels opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk kunnen bevorderen en bewaken. Speciale aandacht hebben wij daarbij voor ongewenst gedrag van medewerkers. Kijk hier voor de landelijke Integriteitscode die door onze organisatie van harte wordt onderschreven en die wij ook binnen onze organisatie actief uitdragen.


Vertrouwenspersonen


Bij het werken voor de voedselbank kun je als vrijwilliger te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer. Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. Daarvoor zijn er vertrouwenspersonen waarvan iedere vrijwilliger van onze organisatie gebruik kan maken.


De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij.


De vertrouwenspersoon is er ook voor andere misstanden, zoals (vermoedens van) diefstal, fraude en oneerlijk verdelen van voedsel. Maak er zo nodig gebruik van.Kort samengevat


De vertrouwenspersoon:


  • vangt je op en laat je je verhaal doen
  • geeft advies en biedt hulp
  • gaat na of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
  • begeleidt je desgewenst, als je de zaak aan de orde wil stellen bij het bestuur van je organisatie.
  • kan je doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.
  • bemiddelt niet in een arbeidsconflict.
  • neemt het probleem niet van je over en gaat niet onderzoeken of uitzoeken wie er gelijk heeft.Maak kennis met onze vertrouwenspersoon                                            

Wij vinden het erg belangrijk dat onze vrijwilligers zich veilig voelen op de werkvloer. Daarom doen wij er als organisatie alles aan om ongewenst gedrag te voorkomen.

In Boxtel vervult Els van Esch de rol van vertrouwenspersoon. Vanuit haar professionele achtergrond steunt en adviseert zij iedereen met een klacht. Zij onderneemt zelf geen actie zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Aan besturen van vrijwilligersorganisaties geeft ze op verzoek voorlichting en beleidsadvies.
Wanneer melden?
Wat voor de één voelt als intimidatie, is voor de ander een onschuldig geintje. Maar als vrijwilliger dien je je veilig en onbelast te voelen. Je kunt zeggen dat gedrag ongewenst is zodra je dit als kwetsend, bedreigend of pijnlijk ervaart.

Contact: Els van Esch 06 573 15 416 of mail naar vertrouwenspersoon@vrijwilligersboxtel.nl